Taktekker

Velkommen til en taktekker som virkelig kan ta tak.

Bestill gratis befaring Nå

 

Taktekker – et eget fag

Taktekking handler om teknikker som brukes for å gjøre tak tette for regn, vind, og alle andre klimatiske påkjenninger. Selv om taktekking i mange land har vært et eget fag, har det i Norge normalt sett vært tømrere og blikkenslagere som har lagt tak. Dette også siden de fleste tak i Norge er skråtak.

Med strengere byggeforskrifter og mer krevende klima stilles det stadig høyere krav til alle deler av bygget, og særlig taket. Dette gjør at håndverkere må spesialisere seg innenfor sitt felt. Dette sammen mede mange andre faktorer har gjort at taktekking har utviklet seg til et helt eget fagområde.

En taktekker må kunne flere håndverk

Et tak består av en mengde ulike materialer og inneholder elementer fra flere forskjellige fagområder. Et tak kan for eksempel bestå av både tømrerarbeid, blikkenslagerarbeid og tekking. Taktekkeren må derfor ha erfaring til å vite hvordan alt dette bør gjennomføres i forhold til hverandre, slik at taket blir tett.

Tradisjonelt blir takene i Norge belagt med betong- eller teglstein, shingel- takpapp eller takplater.

En ny trend de siste årene er solcellepaneler på taket sammen. Fortsatt er det en diskusjon rundt lønnsomheten, men vi tror det er en voksende trend og at det vil komme nye og spennende løsninger innen feltet. Noe vi dog er sikker på, er at det vil bli desto viktigere at taket blir lagt skikkelig. Dessuten vil det være lønnsomt å gjøre samtidig som en renoverer taket.

Gamle tak

En undersøkelse noen år tilbake utført av Anticimex kommentarer i forhold til taktekking viser at :

  • 45% av de undersøkte yttertaktekkingene er vurdert enten å ha skader eller

trenge utbedring innen rimelig tid.

  • Hele 15 % av yttertaktekkingene har skader / lekkasjer eller trenger

umiddelbare tiltak.

  • Kun 40 % av 5805 yttertaktekkingene fikk karakteren OK / ”godkjent”.

Rapporten sier at mange ikke er bevisste på tilstanden til boligens yttertaktekking og at kjøpere ofte har forventninger om at ”alt er nytt”, selv i eldre boliger. Med en levetid på 30-50 år for et tak, er dessverre situasjonen slik at mange tak trenger å byttes eller utbedres.

Tatt i betraktning hvor dyrt følgende fuktskader er, så kan det være en god investering å få kontroll på taket.

Usikker på tilstanden? Ta kontakt for Gratis befaring!

Taklekkasje? Ta kontakt for takhjelp på vår vakttelefon!

Taktekker fra Agder tak

Agder Tak etablert 2005, er i dag den største aktøren innen omlegging av skråtak i Agder. Med avdelinger i Vennesla, Kristiansand, Arendal og Sandnes, dekker vi hele Sør- og Sør-Vestlandet. Vi har eget blikkenslagerverksted og erfarne takteam som har lagt over 250 tak de siste tre årene! Dette gjør at vi kan tilby kan tilby helhetlig omlegging til konkurransedyktig pris og riktig kvalitet.

Med fokus på sunn drift, konkurransedyktige priser og grønt fokus, har vi etablert oss som en ledende aktør innen taktekking. Dette har også ført til at vi ble kåret til Gasellebedrift i 2014.

I Agder Tak er vi spesialister, og du vet vi holder tett! Et nytt tak er en lønnsom investering. Taket er husets femte, og viktigste fasade. Når man skal vurdere hva som passer best på sitt hus, må man ta i betraktning hva slags hustype man har, eventuelle hensyn til nabolaget, hvor mye vekt taket tåler, og selvfølgelig personlig smak. Agder Tak hjelper deg gjennom hele prosessen – fra planlegging til ferdig lagt tak.

Skal du skifte tak eller er usikker på tilstanden til taket ditt, får du en gratis taksjekk og et uforpliktende pristilbud av oss. Velger du Agder Tak til ditt takskifte kan du føle deg trygg på at du får god kvalitet, effektiv håndtering og god service til riktig pris.

Ta kontakt for en hyggelig takprat.

Ring taktekker før taket lekker, på telefon 905 53 061.

Agder tak – Du vet vi holder tett.

Taktekker