AGDER TAK

Vi legger alle typer tak, og vår erfaring skaper trygghet.

Det er du og huset ditt som bestemmer hva slags tak som skal legges. Vi gir råd om hvilke tak som passer best i forhold til hustype, nabolag og hvor mye taket skal tåle, og legger selvfølgelig vekt på dine ønsker og smak.

Er det lenge siden du eller andre har sjekket taket?
Følg vår taksjekkliste, eller bestill en gratis og uforpliktende befaring

Les mer om taktyper

Sjekk taket selv:

1. Generell tilstand: er taket rent og fint? Fjern mose og gammelt løv med en kraftig kost eller hageslange

2. Takrenner: sjekk at takrennene ikke er tette eller rustne, og sørg for at alle nedløp er åpne.

3. Beslag: sjekk beslaget rundt piper, lufterør, takvinduer og andre gjennomføringer

4. Takbelegg: Skadede takstein, rust, sprekker og sår i belegget er tegn på at taket bør utbedres eller byttes.

5. Lufting: Sjekk at luftespaltene ved både takfot og møne er åpne og ikke tildekket av mose eller løv.

6. Snøfangere, takstiger og feleplatåer: Sjekk at disse viktige sikkerhetsordningene ikke er løse eller ute av stilling

7. Undertak: Se etter fukt, råte og mugg i lekter og rupanel. Evt. funn indikerer at taket ikke lenger er tett.

8. Isolasjon: Se etter store istapper. Om dette forekommer er det et tegn på at taket er dårlig isolert eller dårlig luftet.

9. Takkonstruksjon: Sjekk taksperrene fra innsiden. De skal være tørre og uten merker av fukt.