Agder Tak

Lover og regler

Agder tak hjelper deg med å avklare om det må søkes – og med selve søknadsprosessen dersom det er nødvendig.

Byggesøknad for solcelletak

Hvis du skal montere solcellepanel på boligen din kan det hende du må søke. Årsaken vil som oftest skyldes bestemmelser i kommunens plan om utseende på boligen, eller hvilke materialer som kan brukes. Du må også søke hvis du monterer solceller over flere leiligheter eller begge deler av en tomannsbolig.

Det er alltid viktig å sjekke bestemmelser i reguleringsplanen og kommuneplanens arealdel før du bestiller solceller. Noen kommuner tillater for eksempel ikke solceller på tak eller fasader. Dersom du er i tvil om forståelsen av en bestemmelse bør du alltid ta kontakt med kommunen.

Agder tak hjelper deg med å avklare om det må søkes, og med selve søknadsprosessen dersom det er nødvendig.

Kontakt oss i dag for gratis
befaring og et uforpliktende tilbud!

Kontakt oss

Byggesøknad fasadeendring

Dersom planlagt fasadeendring på huset medfører at bygningens utseende vil endres vesentlig, må du søke kommunen om tillatelse. Endringen kan ikke påbegynnes før tillatelse er godkjent. 

Ved vurdering om fasadeendring er søknadspliktig må man vurdere om husets eksteriørkarakter endres. Fasadeendringer er å anse som mindre så lenge endringene ikke medfører at bygningens eksteriørkarakter endres. Dette er også tilfellet dersom bygningens fasade tilbakeføres til slik den var tidligere/opprinnelig. Oppussing eller vedlikehold av fasader er i alle tilfeller ansett som mindre endringer. Da trenger du normalt ikke sende inn søknad til plan- og bygningsetaten i kommunen. Det er likevel en rekke vilkår som må oppfylles. Ønsker du dispensasjon fra gjeldende bestemmelser, må du uansett sende en søknad.

Agder tak hjelper deg med å avklare om det må søkes, og med selve søknadsprosessen dersom det er nødvendig.