Agder Tak

Solceller

På tide å bytte tak? Da bør du vurdere solceller.

Kontakt oss

Kontakt oss

for gratis befaring og uforpliktende tilbud!

På tide å bytte tak? Velg taket som betaler seg selv!

Å bytte tak er en betydelig kostnad. Vi gir deg noen av grunnene til hvorfor du bør vurdere solceller når du først skal bytte tak:

 

Økonomi

Ved å velge solcelletak gjør man kostnaden ved takbytting om til en investering.

Et ordinært takbytte er kun en utgift, men med riktig valg av solcelletak blir kostnaden gjort om til en investering som vil være nedbetalt i løpet av noen år. Hvis man velger solceller som løsning når man uansett er i prosess med å bytte tak, sparer man enda mer enn å legge solceller på et fungerende tak.

 

Trygghet

Tak og solceller hører sammen! Velger du Agder tak som leverandør kan du være trygg på at taket forblir tett, og den eventuelle solcelleinvesteringen trygg.

NB: Vi anbefaler normalt ikke å montere solceller på gammelt tak. Det kan være risikabelt å montere solceller på et gammelt tak, i forhold til takets varighet og eventuelle lekkasjer.

 

Estetikk

Agder tak tilbyr solcelletak med helintegrerte solceller, som solcelletakstein, solskifer og solar båndtekking, samt integrerte anlegg hvor solcellepanelene blir innfelt og flukter med taket. Dette er taksystemer som blir mye penere en utenpåliggende solceller.

Produkter og tjenester innenfor solcelletak

Solcellepaneler

Integrerte solceller

Solcelletakstein

Kontakt oss i dag for gratis
befaring og et uforpliktende tilbud!

Kontakt oss

Ulike typer solcelletak

Solcellepaneler

Solcellepaneler blir lagt over eksisterende tak. Dette kan være en god løsning dersom du har et relativt nytt tak. Dersom du legger solcellepanel over gammelt tak risikerer du å måtte demontere solcellepanelene i forbindelse med skifte av tak. Vi sjekker alltid tilstanden på taket ditt før vi anbefaler en slik løsning. Panelene har en levetid på minst 25 – 30 år.

Premium Øko

Premium Øko er løsningen for deg som ønsker mest mulig strømproduksjon og ikke er like opptatt av det estetestiske. Taktekkingen sveises og skrus med spesialkonstruksjon for utenpåliggende anlegg.

“Eg smiler fra øre til øre. Det må vel kunne kalles «excellent timing». Du får lov å sitere meg på at eg var fornøyd med leveransen, og er godt fornøyd med produksjonen. Rekorden på en dag er 38 kWh, snittet april tom. juli er ca 790 kWh pr mnd. I mai, juni og juli har eg ikkje bare produsert mer enn eg bruker pr døgn. Men på grunn av den høge strømprisen på dagtid har eg i juni og juli gått break even, i august ligger eg an til å gå i pluss, sier Bernt-Olav Aggvin, Baneheiveien, Kristiansand”

Integrerte solceller BIPV

GSE integrerte solceller

Integrerte solceller er solcellepaneler som blir nedfelt i taket. De blir lagt direkte på lektene, og går i flukt med taksteinene rundt. Solcellepanelene fungerer både som solcellepanel og takstein. Solcellepanelene og de øvrige taksteinene er ikke visuelt helt like, men ved å velge panel og takstein som står godt til hverandre kan det likevel fremstår som en sømløs løsning. Integrerte solceller er mer elegant enn solcellepaneler som blir lagt oppå eksisterende takstein, og betydelig rimeligere enn solcelletaksten. Et godt mellom-alternativ!

«Jeg er overbevist om at dette er fremtidens tak. Etter 10-12 år har du betalt den ekstra kostnaden for solceller, og da sitter du igjen med et tak som teknisk sett holder evig, og du trenger aldri tenke på å bytte tak igjen. Derfor ber vi folk se på dette som en investering, og ikke en kostnad. Dette er en investering i miljøet, egen økonomi, og et lekkert integrert tak, sier Jim Roger Pettersen, daglig leder i Agder Tak.»

Solintegra / Solar roof

Solar Roof er en helhetlig takløsning for integrerte solceller som monteres rett på lektene ved bruk av et unikt profilsystem. De arealene på taket hvor det ikke er mulig å ha solcellepanel, for eksempel mot mønet eller gavl, kan tilpasses med robuste aluminiumspaneler.

Solar Roof integrerte solceller gjør det mulig å dekke hele takflaten uten å gå på kompromiss med det estetiske. Løsningen kan leveres med vindski og mønebeslag, samt at det er enkelt å integrere feietrinn og snøfangere.

Solintegra / Tiled roof

Tiled Roof er en fleksibel løsning for deg som ønsker integrerte solceller i kombinasjon med moderne flate takstein. Løsningen er fleksibel du enkelt kan tilpasse antall solcellepaneler, og enkelt velge bort de flatene som er mindre egnet for produksjon av solenergi.

Tiled Roof systemet er utformet slik at takstein overlapper med de integrerte solcellepanelene, akkurat slik vanlige takstein overlapper for å holde tett. Siden begge har samme profil vil man ikke kunne se overgangene så godt.

Kontakt oss i dag for gratis
befaring og et uforpliktende tilbud!

Kontakt oss

Solcelletakstein

Solcelletakstein er solceller som er integrert i selve taksteinen, og som i seg selv utgjør taket. Agder tak tilbyr flere ulike solcelletakstein.

Levetiden til solcelletakstein er minst 50 år.

Solcelleskifer

Solcelleskifer er som det høres ut takstein av skifer med integrerte solceller, og legges og behandles som vanlige takstein.

Agder tak Solskifer er et skreddersydd og helintegrert solcelletak som pynter opp boligen din. Med lange tradisjoner i Norges distrikter er skifertak et estetisk vakkert skue utover det ganske land. Skifer ble brukt og blir fortsatt brukt fordi det har en meget lang holdbarhet og gir bygninger et vakkert utseende. Det er ikke for ingenting at skifer fortsatt er brukt på vakre bygg som kirker og sveitservillaer. Med Solskifer kombinerer du tradisjoner og estetikk med moderne og miljøvennlig teknologi.

Skarpnes Ovati

Skarpnes Ovati er en integrert solcelletakstein som sammen med Skarpnes Flat gir et sømløst og moderne uttrykk på taket. Ovati har de samme egenskapene som ordinær takstein når det gjelder vanntetthet og estetikk.

Roofit båndtekking

Båndtekking med solceller er det nyeste produktet på markedet. Roofit setter ny standard innen solceller og estetikk. Systemet festes på lekter og falsene dobbeltbrettes som tradisjonell gammeldags båndtekking.

Med en bredde på 55 cm har Roofit et skandinavisk stilrent utseende som gjør seg godt til hus med rene linjer. Ved en sørvendt takflate kan du forvente en produksjon på rundt 150W pr m2.

Roofit har 25 års produksjonsgaranti på 80% av installasjonsdato. 15 år produktgaranti.

 

Spørsmål og svar om solceller på taket

Ta gjerne kontakt om du ikke finner svar på det du lurer på!

Leasing av solcellepanel kan sammenlignes med fastprisavtale på strøm. Du har større forutsigbarhet og er mindre utsatt for prissvingninger. Men for de fleste kan det være en like god eller bedre løsning å låne penger i banken.

Kilowattpeak forkortes ofte «kWp». Dersom et solcelleanlegg yter fem kilowattpeak betyr det at anlegget med full tilgjengelig solkraft kan levere opp til fem tusen watt.

Siden Enova gir støtte for anlegg opp til 20 kWp, vil de fleste privatpersoner havne under maksgrensa i støtteordningen.

Solcelleanlegg er en langsiktig investering. Et stort anlegg vil kunne gi god fortjeneste, spesielt med tanke på tiden vi er inne i med høye strømpriser og strømstøtte. Men for privatpersoner med bolighus er det en stor investering.

Fra et samfunnsøkonomisk perspektiv bør man utnytte arealene man har tilgjengelig maksimalt. Det positive med å gå for et stort anlegg med en gang er at monteringskostanden pr panel går ned. Alternativt kan man legge til rette for en utvidelse senere. Problemet med det er at Enova kun støtter nyetablerte anlegg, og ikke utvidelse av eksisterende anlegg. Siden Enova maksimalt gir støtte for 20 kWp, og du søker og får innvilget støtte for lavere effekt ved etablering, kan du ikke få mer støtte i ettertid dersom du utvider anlegget.

Ifølge Enova koster et anlegg mellom 100.000 og 300.000 kroner inkludert installasjon.

Å regne ut nedbetalingstiden, og dermed også lønnsomheten, på et solcelleanlegg, er en krevende øvelse.

Faktorer som spiller inn er eget forbruk vs. salg av solkraft, kostnaden på anlegget og den kanskje mest usikre faktoren – strømprisene de neste årene. Den vil igjen styres av en rekke faktorer som hvor mye kraft som produseres i og utenfor Norge, forbruk, gasspriser, vær og vind. I tillegg kommer avgifter som nettleie og elavgift.

Om investeringskostnaden er 15kr/W og man antar strømpris på 1 kr/kWh og at anlegget produserer 1 kWh per W per år, vil man få en tilbakebetalingstid på 15 år.

Dersom strømprisen framover vil ligge på 2 kr/kWh i snitt, halveres nedbetalingstiden i dette eksempelet til 7,5 år.

Du kan få totalt 47.500 kroner i støtte fra Enova dersom du installerer solcelleanlegg.

Selve installasjonen av anlegget gir deg 7500 kroner i støtte. Resten av støtten avhenger av hvor stor kapasitet anlegget har. Du får 2000 kroner per kWp installert effekt, opptil 20 kW.

Forutsetningen er at installasjonen er utført av et registrert firma, og du må kunne dokumentere kostnadene.