Agder Tak

Offentlig støtte

Agder tak hjelper deg søknadsprosessen og gir deg all nødvendig dokumentasjon.

Hvor mye støtte kan man få?

Du kan få totalt 47.500 kroner i støtte fra Enova dersom du installerer solcelleanlegg.

Selve installasjonen av anlegget gir deg 7500 kroner i støtte. Resten av støtten avhenger av hvor stor kapasitet anlegget du installerer har. Du får 2000 kroner per kWp installert effekt – opptil 20 kW.

Forutsetningen er at installasjonen er utført av et registrert firma, og du må kunne dokumentere kostnadene.

Agder tak gir deg nødvendig dokumentasjon, og hjelper deg med å sette opp søknaden
om støtte.

Les mer om dette på Enova sin nettside.

På tide å bytte tak?
Da bør du vurdere solceller.

Ved å velge solcelletak gjør man kostnaden ved takbytting om til en investering som vil være nedbetalt i løpet av noen år.