Agder Tak

Takstige

Ved å montere en takstige kan vedlikeholds- og reparasjonsarbeid gjøres enklere og raskere

Bestill gratis befaring

Kontakt oss

for gratis befaring og uforpliktende tilbud!

Takstige

En takstige er en essensiell konstruksjon som brukes til å gi trygg tilgang til takområder på ulike bygninger.

En takstige vil spille en avgjørende rolle i å muliggjøre vedlikeholds- og reparasjonsarbeid, inspeksjoner, installasjoner av solcellepaneler og andre aktiviteter som krever tilgang til taket. En takstige kan komme i forskjellige varianter og materialer, avhengig av bygningens struktur, formål og estetiske hensyn.

Hovedformålet med en takstige

Hovedformålet med en takstige er å gi en sikker og stabil vei for personer som trenger å bevege seg opp og ned på taket. Dette er spesielt viktig for bygninger med bratte eller utilgjengelige tak, der vanlige trapper eller stiger ikke kan brukes sikkert. En takstige er vanligvis festet til bygningens fasade eller takkonstruksjon ved hjelp av solide festeanordninger, som gir stabilitet og styrke.

Materialene som brukes i produksjonen av en takstige varierer, men de vanligste er aluminium, rustfritt stål og galvanisert stål. Disse materialene er valgt på grunn av deres holdbarhet, korrosjonsbestandighet og evne til å motstå værforhold som regn, snø og sollys. Noen takstiger har også antiskli-trinn eller grep for å sikre trygg bruk, selv under våte eller glatte forhold.

Montering og installasjon av en takstige

Sikkerhet er en topprioritet når det gjelder en takstige. De må monteres i samsvar med gjeldende sikkerhetsstandarder og forskrifter for å forhindre ulykker. Det anbefales også å inkludere tilleggsutstyr som takbøyler, håndrekker og sikkerhetslåser for å ytterligere forbedre brukerens sikkerhet mens de bruker en takstige.

En takstige bør regelmessig inspiseres for slitasje, skader eller korrosjon. Hvis det oppdages noen feil, må de umiddelbart repareres eller byttes ut for å opprettholde sikkerheten. Det er også viktig å gi opplæring i riktig bruk av en takstige for de som skal bruke den, slik at de er klar over potensielle farer og vet hvordan de skal unngå dem.

Alt i alt er en takstige en avgjørende installasjon som bidrar til sikkerheten og vedlikeholdet av bygninger. Gjennom riktig installasjon, regelmessig vedlikehold og korrekt bruk kan en takstige bidra til å gjøre takområder mer tilgjengelige og sikre for alle nødvendige aktiviteter.

Andre bruksområder til en takstige

Selv om en takstige primært brukes for vedlikeholds- og reparasjonsformål, har de også en rekke andre bruksområder. Et stadig økende behov for bærekraftige energiløsninger har ført til økt installasjon av solcellepaneler på tak. En takstige er en avgjørende komponent for tilgang til disse panelene under installasjon, inspeksjon og vedlikehold. De gir ikke bare sikker tilgang, men også en praktisk måte å jobbe på taket uten å skade solcellepanelene eller taket selv.

I tillegg til solcelleinstallasjoner kan en takstige være nødvendige for vedlikehold av ventilasjonssystemer, skorsteiner, antenner, antenneanlegg og andre installasjoner som befinner seg på taket. Dette gjelder spesielt for kommersielle og industrielle bygninger der teknisk infrastruktur er plassert på taket.

Det estetiske når det kommer til en takstige

Utformingen av en takstige varierer avhengig av bygningens type og takets konfigurasjon. Noen takstiger følger rette linjer, mens andre kan være utformet i form av “V” eller “U” for å tilpasse seg buede tak. Det er også mulighet for å inkludere plattformer på takstigen for enkel tilgang til forskjellige deler av taket, noe som ytterligere øker sikkerheten og effektiviteten under arbeidet.

For estetisk bevisste bygningseiere og arkitekter kan en takstige også tilpasses for å passe til bygningens utseende. Dette kan inkludere valg av farger, designelementer og materialer som harmonerer med bygningens fasade.

I dagens moderne samfunn, hvor sikkerhet og tilgjengelighet er av største viktighet, spiller takstiger en betydelig rolle i å opprettholde funksjonaliteten til bygninger og fasiliteter. Med riktig utforming, installasjon og vedlikehold kan en takstige sørge for at takområder forblir tilgjengelige, sikre og funksjonelle, samtidig som de bidrar til å møte behovene i en stadig mer kompleks bygningsinfrastruktur.

Ulike typer takstiger:

 • Fastmontert takstige: Dette er den mest vanlige typen takstige, festet permanent til bygningens fasade eller tak. Den gir stabil og trygg tilgang til taket og kan være rett eller buet avhengig av takets form.
 • Skjult takstige: Disse stigene er diskret plassert under takpannene eller skiferne. De kan trekkes ut når nødvendig, og når de ikke er i bruk, ligger de skjult for å bevare bygningens estetikk.
 • Flyttbar takstige: Denne typen takstige kan flyttes fra ett sted til et annet. Den er nyttig når tilgang til forskjellige deler av taket er nødvendig, eller når flere bygninger deler en stige.
 • Teleskopisk takstige: En sammenleggbar stige som kan justeres i lengde, noe som gjør den enkel å transportere og lagre. Den er ideell for mindre bygninger eller for de som trenger en midlertidig løsning.

Sikkerhet og regulering av en takstige

En takstige må følge strenge sikkerhetsstandarder og forskrifter for å sikre at de er stabile og pålitelige. Dette inkluderer korrekt montering, bruk av robuste materialer, antiskli-trinn og andre sikkerhetsfunksjoner. I tillegg er opplæring i riktig bruk og sikkerhetstiltak viktig for de som bruker stigen.

Vedlikehold av en takstige

Regelmessig vedlikehold av en takstige er avgjørende for deres ytelse og holdbarhet. Inspeksjoner for rust, slitasje, løse festeanordninger og andre potensielle problemer bør gjennomføres jevnlig. Eventuelle feil eller mangler bør umiddelbart adresseres for å unngå ulykker.

Fremtiden for takstiger

I takt med teknologiske fremskritt kan vi se for oss at takstiger kan bli enda mer avanserte og automatiserte. Dette kan inkludere sensorer som overvåker stigens tilstand og varsler om nødvendig vedlikehold, eller til og med selvreparerende materialer som øker stigens levetid.

Alt i alt spiller takstiger en avgjørende rolle i å opprettholde bygningers funksjonalitet, sikkerhet og estetikk. Gjennom stadig forbedring av design, materialer og sikkerhetsstandarder vil en takstige fortsette å være en uunnværlig komponent for å sikre trygg og pålitelig tilgang til takområder i ulike bygninger.

Takstige – et krav for alle skråtak der pipe skal feies

Plan- og bygningsloven gir påbud om sikkerhetstiltak mot skade på liv og helse. Dette påbudet gjelder uansett om personen er en arbeidstaker eller ikke. I tillegg kommer arbeidstilsynets forskrifter som omfatter arbeidstakere.

Forskriftene omfatter feierarbeid, snørydding, blikkenslagerarbeid og lignende. I forskriftene står det at «når det arbeides på tak eller andre konstruksjoner hvor det er fare for fall, skal arbeidsstedet sikres». 

Dette må til for å ha godkjent takstige:

 • Takstigen må være godkjent og montert i henhold til anvisning fra produsenten.
 • Takstigen skal være festet til bærende konstruksjon.
 • Takstigen skal være utformet slik at adkomst fra stige opp til tak, over til takstige kan foregå på en sikker måte.
 • Avstanden mellom trinn og takbelegg skal være så stor at foten får skikkelig feste.
 • Takstiger av tre, eller takstiger som er festet med bøyle over mønet eller i kjetting rundt pipe er ikke godkjent.
 • Der gesimshøyden er over 5 meter skal det være montert typegodkjent stigesikring for å sikre takstige.
 • Når bygget har flere piper skal det enten være en takstige opp til hver pipe eller være sikker adkomst mellom pipene i form av takbru eller platå.

Takstige når det gjelder fritidsboliger

 1. januar 2016 kom en forskrift som setter krav til feiing og tilsyn av fritidsboliger. Dette betyr at alle fritidsboliger skal sikres på lik linje med helårsboliger. Adkomsten til pipa må være forskriftsmessig. Sikker adkomst til pipa handler om to alternativer; gjennom ei takluke eller opp en stige. I de fleste tilfeller vil taktstige være den rimeligste og beste løsningen.

Fritidsboliger må derfor utstyres med stigesikring og takstige, og dersom pipens høyde krever det, skal feieplatå eller pipeplattform benyttes. Dette kravet gjelder også boliger og fritidsboliger som har taket dekket med torv. Takstige for torvtak monteres fast på begge sider av taket ved å skru fast innfestingsdetaljer i torvholdstokken. Løsningen er designet for å være så lite synlig fra bakken som mulig.

Feieplatå

For at feieren skal kunne nå opp til toppen av pipa, må det i mange tilfeller monteres et feieplatå. Det er ulike løsninger for dette fordi størrelsen er avhengig av høyden på pipa. Grunnregelen er at det ikke skal være mer en 120 cm fra der feieren står, til toppen av pipa. For at vi skal kunne hjelpe deg å kunne finne riktig type plattform trenger du en ca. mål på høyden i bakkant, samt omtrentlig takvinkel på taket. Dersom du er usikker, bør du kontakte oss for befaring.

Takstiger som sørger for sikkerheten

Våre løsninger skal skape trygghet og trivsel gjennom kvalitet og estetikk. Våre takteam og samarbeidspartnere på tak rundt om i hele landet er godt kjent med hva som kreves av sikkerhetsanordninger. Send mail om hva du trenger så kan vi prosjektere en konkurransedyktig løsning fritt levert eller ferdig montert.