Agder Tak

Taklekkasje

Årsaker, utbedring og forebygging av taklekkasjer

Bestill gratis befaring

Kontakt oss

for gratis befaring og uforpliktende tilbud!

Taklekkasje - Årsaker, Utbedring og Forebygging

En taklekkasje er en av de vanligste og mest irriterende problemene som kan oppstå i et hjem.

Det kan være en kilde til bekymring for husstandens beboere, da det kan føre til betydelig skade på eiendommen og forårsake store økonomiske konsekvenser hvis det ikke blir håndtert raskt og effektivt. I denne teksten vil vi se nærmere på årsakene til taklekkasje, hvordan det kan utbedres og hvordan man kan forebygge det.

Årsaker til taklekkasje:

 • Skadet taktekking: Over tid kan takets materialer, som takstein, takpanner eller takbelegg, bli skadet av vær, vind og UV-stråling. Dette fører til sprekker eller brudd som tillater vann å trenge gjennom taket.
 • Dårlig installasjon: Hvis taket ikke ble installert riktig i utgangspunktet, for eksempel med dårlig festet taktekking eller manglende tetting rundt ventiler og skorsteiner, kan det oppstå lekkasjer.
 • Tilstoppede takrenner: Takrenner som er tilstoppet av løv, skitt eller annet rusk, kan føre til at vannet ikke blir ledet vekk fra taket, noe som kan forårsake lekkasje.
 • Isdannelse: Is som bygger seg opp på taket om vinteren kan smelte og renne inn under taktekkingen, spesielt hvis det er dårlig drenert.
 • Skader forårsaket av eksterne faktorer: Kraftig nedbør, snøstormer, hagl eller fallende grener kan forårsake umiddelbar skade på taket, og det er viktig å inspisere taket etter slike hendelser.

Utbedring av taklekkasje

Når en taklekkasje blir oppdaget, er det viktig å handle raskt for å minimere skaden. Her er noen trinn for å utbedre en taklekkasje:

 • Identifiser lekkasjekilden: Finn ut hvor vannet kommer inn og merk deg nøye området for videre utbedring.
 • Midlertidig tetting: Hvis du oppdager en mindre lekkasje, kan du bruke midlertidig tetningsmiddel som taktekkerkitt eller tetningsmasse for å forhindre videre vanninntrenging.
 • Kontakt en profesjonell: For større taklekkasjer eller hvis du er usikker på hvordan du skal håndtere problemet, bør du kontakte en profesjonell taktekker hos oss. Vi har den nødvendige ekspertisen og verktøyene for å reparere taklekkasjer på en trygg og effektiv måte.

Forebygging av taklekkasje

Selv om det kan være umulig å eliminere alle risikoer, kan du ta noen forholdsregler for å redusere sjansen for taklekkasje:

 • Regelmessig inspeksjon: Inspiser taket ditt minst en gang i året, helst før og etter vinteren, for å identifisere eventuelle skader eller slitasje i taktekkingen.
 • Rengjør takrenner: Hold takrennene frie for løv, skitt og rusk slik at vannet kan renne fritt og unngå overbelastning.
 • Trim trærne: Sørg for at trær rundt eiendommen er beskåret, slik at løse grener ikke faller og skader taket i ekstremt vær.
 • Unngå tråkk på taket: Begrens aktivitet på taket for å unngå utilsiktet skade på taktekkingen.
 • Kvalitetsmaterialer og installasjon: Bruk kvalitetsmaterialer og ansett profesjonelle taktekkerfirmaer for å sikre en solid installasjon og redusere sjansen for fremtidige lekkasjer.

Taklekkasje? – Dette gjør du nå

Vanligvis oppdager man en taklekkasje fordi det siver synlig vann inn fra vegger eller loft etter et kraftig regnskyll. Da må det gjøres noe ganske raskt.

Vann som kommer inn kan gi grunnlag for sopp, mugg og andre permanente fuktskader. Derfor må du først og fremst finne ut hvor lekkasjen er. Har du tilgang til loftet vil du gjerne finne kilden der. Dersom du ikke har tilgang til loft, må du opp på taket.

Begynn med å fjerne takshingel eller plater der du mistenker det kan være en taklekkasje. Er det membran, plast eller annen takisolasjon kan mugg og sopp bidra til å indikere hvor lekkasjen er. Husk at opphold på taket kun må gjøres av personer som har kompetanse rundt sikkerhet på dette. Ikke skad deg selv eller andre unødig.

Vanndrypp kan skade inventar, bygningsmaterialer og det elektriske anlegget. Har du mulighet til å samle dryppvann i eksempelvis en bøtte, bør du gjøre dette slik at skaden ikke sprer seg videre i boligen.

Været forteller om taklekkasjen

Det er spesielt under kraftig regnvær man oppdager lekkasjer i taket. Dersom du mistenker lekkasje under en finværsperiode, kan du bruke vannslangen til å spyle taket. Da vil eventuelle fuktmerker eller drypp bli enklere å lokalisere. På tak med liten eller ingen helling er det nyttig å gjøre dette for å se etter vanpytter. Alle steder hvor vann får lov til å samle seg, er det risiko for lekkasje.

Hvorfor oppstår lekkasjer?

Har du oppdaget at det plutselig drypper inne i huset så er det fordi noe ikke er som det skal være lenger. Dette betyr ikke at huset er ødelagt, ettersom de fleste bygningsmaterialer fint tørker igjen når lekkasjen fjernes. Det er allikevel viktig å utbedre skaden før det oppstår mugg eller andre varige skader.

Vanlige årsaker til lekkasje:

 • Taket har passert sin levetid og er utslitt
 • Mangel på vedlikehold, f.eks. mye mose på taket
 • Viktige komponenter har løsnet eller falt ned
 • Monteringsfeil på underlagspapp, takplater og shingel
 • Sprekker rundt pipe / i pipebeslag
 • Skjøter som ikke er skikkelig tette
 • Sprekker rundt ventilasjonsluker
 • Tette takrenner
 • Feil i ytterkledning
 • Punktert membran eller andre materialer på taket

Hva gjør du nå?

Kontakt oss om du behøver hjelp. Det første man ofte gjør er å stoppe lekkasjen midlertidig slik at mengden av følgeskader reduseres. De fleste forsikringsselskap ser på hva du har gjort av umiddelbare tiltak for å redusere skadeomfanget, når de skal beregne forsikringsdekningen. Derfor lønner det seg å gjøre midlertidige tiltak så fort som mulig.

Deretter må det utføres en varig tetting og utbedring av skaden. Dersom taket er gammelt, kan det være hele taket må skiftes. Er det derimot skader i beslag eller liknende kan vi spesialtilpasse nye beslag og reparere effektivt.

Vi kan hjelpe

Våre takteam består av taktekkere og blikkenslagere som er spesialister på tak og fasade. Vår filosofi er at vi skal skape trygghet og trivsel ved å levere løsninger som er holdbare og ser bra ut.

Kontakt Agder tak når du har en taklekkasje

En taklekkasje er en alvorlig bekymring for ethvert hjem, og det er viktig å være oppmerksom på tegn på lekkasje og ta raske tiltak hvis det blir oppdaget. Ved å identifisere årsakene til taklekkasje, ta nødvendige tiltak for utbedring og implementere forebyggende tiltak, kan man bidra til å opprettholde et tørt og trygt hjem for lang tid fremover.