Taklekkasje? – Dette gjør du nå

Vanligvis oppdager man en taklekkasje fordi det siver synlig vann inn fra vegger eller loft etter et kraftig regnskyll. Da må det gjørs noe ganske raskt.

Lekker det?

Vann som kommer inn kan føre til sopp, mugg og andre permanente fukt- og følgeskader. Derfor må du først finne ut hvor lekkasjen er. På loftet vil du ofte finne hvor på taket vannet kommer inn, og ofte oppstår lekkasjen ved pipebeslag, luftehatter eller andre gjennomføringer. For å tette må du opp på taket.

Begynn med å sjekke shingel takstein eller plater der du mistenker det kan være en taklekkasje. Er det membran, plast eller annen takisolasjon kan mugg og sopp bidra til å indikere hvor lekkasjen er. Husk at opphold på taket kun må gjøres av personer som har kompetanse rundt sikkerhet på dette. Ikke skad deg selv eller andre unødig.

Vanndrypp kan skade inventar, bygningsmaterialer og det elektriske anlegget. Har du mulighet til å samle dryppvann i eksempelvis en bøtte, bør du gjøre dette slik at skaden ikke sprer seg videre i boligen. Presenning på yttertaket er også et godt midlertidig tiltak.

Været forteller om taklekkasjen.

Det er spesielt under kraftig regnvær man oppdager lekkasjer i taket. Dersom du mistenker lekkasje under en finværsperiode, kan du bruke vannslangen til å spyle taket. Da vil eventuelle fuktmerker eller drypp bli enklere å lokalisere. På tak med liten eller ingen helling er det nyttig å gjøre dette for å se etter vanpytter.

Alle steder hvor vann får lov til å samle seg, er det risiko for lekkasje.

Hvorfor oppstår lekkasjer?

Har du oppdaget at det plutselig drypper inne i huset så er det fordi noe ikke er som det skal være lenger. Dette betyr ikke at huset er ødelagt, ettersom de fleste bygningsmaterialer fint tørker igjen når lekkasjen fjernes. Det er allikevel viktig å utbedre skaden før det oppstår mugg eller andre varige skader.

Vanlige årsaker til lekkasje:

  • Taket har passert sin levetid og er utslitt
  • Mangel på vedlikehold, f.eks. mye mose på taket
  • Viktige komponenter har løsnet eller falt ned
  • Monteringsfeil på underlagspapp, takplater og shingel
  • Sprekker rundt pipe / i pipebeslag
  • Skjøter som ikke er skikkelig tette
  • Sprekker rundt ventilasjonsluker
  • Tette takrenner
  • Feil i ytterkledning
  • Punktert membran eller andre materialer på taket

Hva bør du gjøre nå?

kontakt oss om du behøver hjelp. Det første man ofte gjør er å stoppe lekkasjen midlertidig slik at mengden av følgeskader reduseres. De fleste forsikringsselskap ser på hva du har gjort av umiddelbare tiltak for å redusere skadeomfanget, når de skal beregne forsikringsdekningen. Derfor lønner det seg å gjøre midlertidige tiltak så fort som mulig.

Deretter må det utføres en varig tetting og utbedring av skaden. Dersom taket er gammelt, kan det være hele taket må skiftes. Er det derimot skader i beslag eller liknende kan vi spesialtilpasse nye beslag og reparere effektivt.

Vi kan hjelpe

Våre takteam består av taktekkere og blikkenslagere som er spesialister på tak og fasade. Vi har også god kompetanse når det gjelder å dokumenter og samkjøre ovenfor forsikringsselskapene. Vår filosofi er at vi skal skape trygghet og trivsel ved å levere løsninger som er holdbare og ser bra ut.

Kontakt oss dersom du har en taklekkasje

Bestill gratis befaring