Agder Tak

Snøfanger

Bestill en gratis befaring med våre eksperter på tak!

Kontakt oss

Kontakt oss

for gratis befaring og uforpliktende tilbud!

Snøfanger

En snøfanger er en viktig struktur som installeres på taket av bygninger for å forhindre opphopning og nedfall av snø og is.

Dette er spesielt viktig i områder med kaldt klima og hyppige snøfall. En snøfanger bidrar til å beskytte bygningens integritet og sikkerhet ved å forhindre potensielle skader forårsaket av snø og is som faller ned fra taket.

Konseptet bak en snøfanger

Konseptet bak en snøfanger er enkelt, men deres effektivitet er avgjørende. De består vanligvis av metallstenger, lister eller andre strukturer som plasseres langs takets kanter eller andre strategiske steder. Disse strukturene fanger opp snøen og isen som begynner å samle seg på taket, og forhindrer dermed store mengder fra å skli ned i en farlig fart.

Fordelene med en snøfanger er flere:

  • Sikkerhet: det reduserer risikoen for at store is- og snøklumper faller ned fra taket og utgjør en fare for mennesker og eiendom.
  • Bygningsbeskyttelse: en snøfanger beskytter taktekkingen, takrenner, og nedløpsrør mot skader som kan oppstå når tunge snømasser sklir av taket.
  • Forebygging av istapper: en snøfanger hjelper til med å jevnt fordele snø og is langs taket, noe som forhindrer opphopning og dannelse av farlige istapper som kan føre til takskader.
  • Redusert vedlikehold: ved å forhindre store snøfall fra å falle ned, reduserer en snøfanger behovet for hyppig fjerning av snø og is fra taket.
  • Økonomisk besparelse: en snøfanger kan bidra til å forlenge levetiden til taket og minimere behovet for reparasjoner eller utskiftinger på grunn av skader forårsaket av snø og is.

Snøfanger for å opprettholde sikkerheten

I tillegg til deres funksjonelle fordeler kan en snøfanger også ha en estetisk rolle. De kan være tilgjengelige i ulike former og materialer for å passe til bygningens arkitektur og design. Alt i alt spiller en snøfanger en viktig rolle i å opprettholde sikkerheten og integriteten til bygninger i snørike områder. De er et eksempel på hvordan enkle konstruksjoner kan ha en betydelig positiv innvirkning på beskyttelsen av eiendom og enkeltpersoner i klimaer der snø og is utgjør en konstant utfordring.

Ulike typer snøfangere:

  • Rørformet snøfanger: Disse består av rørformede stenger som er festet langs takkanten. De skaper en barriere som hindrer snø og is fra å skli ned taket.
  • Plateformet snøfanger: Disse er flatere og bredere enn en rørformet snøfanger. De kan være laget av metallplater eller andre materialer og plasseres tett sammen for å fange opp snø og is.
  • Krokformet snøfanger: Disse har krok- eller bøyde former som hjelper til med å forhindre snø og is i å skli av taket. De er spesielt effektive på flate eller svakt skrånende tak.
  • Skrånende snøfanger: Dette er konstruksjoner som følger takets helning og skaper en snøfelle langs hele taklinjen. De er spesielt nyttige på bratte tak der snøen har en tendens til å bevege seg raskt.

Materialer og design på en snøfanger

En snøfanger er vanligvis laget av materialer som rustfritt stål, aluminium eller galvanisert stål, noe som gir holdbarhet og motstand mot korrosjon. Designet kan variere fra enkle stenger eller lister til mer komplekse geometriske former som legger til en estetisk appell.

Installasjon og vedlikehold av en snøfanger

Riktig installasjon av en snøfanger er avgjørende for deres effektivitet. De må plasseres på strategiske steder langs taket for å fange opp snøen før den har en sjanse til å samle seg i farlige mengder. Profesjonell installasjon anbefales for å sikre at en snøfanger er riktig festet og montert.

Vedlikehold av en snøfanger inkluderer regelmessig inspeksjon for eventuelle skader eller løse komponenter. Hvis det oppdages problemer, bør reparasjoner eller utskiftninger utføres så raskt som mulig for å opprettholde deres funksjonalitet.

Snøfangeres historie

Bruken av en snøfanger kan spores tilbake til gamle tider, da mennesker oppdaget behovet for å forhindre farlige situasjoner forårsaket av nedfallende snø og is. Dette var spesielt viktig for å beskytte både bygninger og folk i områder med ekstreme vinterværforhold. Opprinnelig ble enkle metoder som treruller eller grener brukt for å skape barrierer langs takkantene.

Med tiden har teknologien og designet av snøfangere utviklet seg betydelig. Moderne metoder av ingeniører og materialer har gjort det mulig å skape mer effektive og holdbare snøfangere. Avansert beregning og design har resultert i optimaliserte konstruksjoner som tar hensyn til alt fra takets helning til snøens egenskaper.

Med stadig utvikling innen materialvitenskap og ingeniørfag kan vi forvente at snøfangere vil fortsette å forbedres både i effektivitet og bærekraftighet. Dette kan inkludere bruk av avanserte materialer som er lettere, sterkere og mer motstandsdyktige mot korrosjon. I tillegg kan digitale teknologier spille en rolle i overvåkning og vedlikehold av snøfangere i fremtiden.

Snøfangeres betydning for sikkerhet

I tillegg til å forhindre skader på bygninger, spiller en snøfanger en viktig rolle i å beskytte mennesker. Nedfallende is- og snøklumper fra taket kan forårsake alvorlige personskader og potensielt livsfarlige situasjoner. En snøfanger bidrar til å redusere denne risikoen betydelig ved å kontrollere snøfallet og forhindre farlige situasjoner på bakkenivå.

Behovet for snøfanger varierer avhengig av klima og geografiske forhold. Områder med mye snøfall og lave temperaturer, som nordlige regioner og fjellområder, vil ha en større avhengighet av effektiv snøfanger. I mer moderate klimaer kan snøfangere fortsatt være nyttige for å beskytte bygningens struktur, selv om de kanskje ikke er like kritiske for sikkerheten.

Snøfangersystem som holder

Snøfanger er for å hindre at det raser snø og is fra taket. Det er lovpålagt med sikkerhetstiltak for å hindre ras på steder hvor folk ferdes og oppholder seg. Snøfanger på taket hindrer skader på eiendom og mennesker.

Snøras oppstår gjerne ved at det dannes et vannlag mellom snø og taktekking. Årsaken kan være stigende utetemperatur, varmetap fra bygning og oppvarming på grunn av solstråling. Det er hovedsakelig takvinkel og taktekkingen som bestemmer behovet for snøfangere. Vi tilbyr snøfanger til alle typer tak og kan levere ferdig montert eller fritt levert.

Hva er en snøfanger?

En snøfanger består av konsoller hvorpå gelender festes mellom. Det finnes ulike konsoller for ulike taktyper. Konsollene monteres med 60 cm avstand. Når konsollene er montert, monteres gelenderet med en medfølgende klips.

Snøfangere for ulike typer tak

På tak med betongstein eller teglstein bruker man en snøfangerkonsoll som er påmontert skruer og innfesting for snøfangergelender. Levering uten løse deler gjør det meget raskt å montere på taket. Snøfangerkonsoller til takplater leveres med spesialpakning for å ivareta takets tetthet. Snøfangerne leveres i ulike størrelser tilpasset de forskjellige takplatene. Ru taktyper som shingel- og papp eller grove takstein, skal ha snøfangere dersom taket heller mer enn 27 grader. Det er huseiers plikt å sørge for at huset er tilstrekkelig rassikret. Vi hjelper deg med å velge riktig system tilpasset ditt tak.

Hvor må snøfangere monteres?

Forskriften sier at snøfanger skal monteres hvor folk ferdes under. Skulle en fotgjenger, bil, eller et husdyr bli truffet av takras kan huseier holdes ansvarlig og må betale erstatning. Dette gjelder både om huseier visste om faren, -eller burde ha visst om faren. Det er også fornuftig å montere snøfanger på hele taket, siden det forhindrer at tung snø gir skjev belastning på takkonstruksjonen.

Det er også en fordel å montere snøfanger på oversiden av takvinduer og andre gjennomføringer som kan ta skade dersom det forekommer større snømengder. Forsikringsselskapene kan begrense forsikringsdekningen på skader som oppstår på grunn av mangelfull sikring.

Snøfangerne monteres vanligvis nederst på taket. Dersom avstanden fra mønet til nedre kant av taket mer enn 6 meter er det påkrevd å ha flere rader med snøfangere. Dette gjøres for å fordele belastningen på snøfangerne når takflaten er stor.

Samlet sett er en snøfanger et eksempel på hvordan en enkel, men avgjørende konstruksjon, kan ha en bred og betydningsfull innvirkning på sikkerhet, bygningers levetid og estetikk i klimaer der snø og is utgjør en utfordring. Forhør deg med oss i Agder tak om du skulle lure på noe angående rassikring av ditt tak og snøfanger.