Snøfanger på taket

Snøfangere på taket hindrer skader på eiendom og mennesker.

Snøfangersystem som holder

Snøfanger er for å hindre at det raser snø og is fra taket. Det er lovpålagt med sikkerhetstiltak for å hindre ras på steder hvor folk ferdes og oppholder seg.

Snøras oppstår gjerne ved at det dannes et vannlag mellom snø og taktekking. Årsaken kan være stigende utetemperatur, varmetap fra bygning og oppvarming på grunn av solstråling. Det er hovedsakelig takvinkel og taktekkingen som bestemmer behovet for snøfangere.

Vi tilbyr snøfangere til alle typer tak og kan levere ferdig montert eller fritt levert.

Hva er en snøfanger?

En snøfanger består av konsoller hvorpå gelender festes mellom. Det finnes ulike konsoller for ulike taktyper. Konsollene monteres med 60 cm avstand. Når konsollene er montert, monteres gelenderet med en medfølgende klips.

Snøfanger for betongstein.

På tak med betongstein eller teglstein bruker man en snøfangerkonsoll som er påmontert skruer og innfesting for snøfangergelender. Levering uten løse deler gjør det meget raskt å montere på taket.

Snøfanger for platetak med stål- eller aluminiumsplater

Snøfangerkonsoller til takplater leveres med spesialpakning for å ivareta takets tetthet. Snøfangerne leveres i ulike størrelser tilpasset de forskjellige takplatene.

Snøfanger for shingel- og papptak

Ru taktyper som shingel- og papp eller grove takstein, skal ha snøfangere dersom taket heller mer enn 27 grader. Det er huseiers plikt å sørge for at huset er tilstrekkelig rassikret.

Vi hjelper deg med å velge riktig system tilpasset ditt tak.

Hvor må snøfangere monteres?

Forskriften sier at snøfangere skal monteres der hvor folk ferdes under. Skulle en fotgjenger, bil, eller et husdyr bli truffet av takras kan huseier holdes ansvarlig og bli erstatningspliktig. Dette gjelder både om huseier visste om faren, -eller burde ha visst om faren. Det er også fornuftig å montere snøfangere på hele taket, siden det forhindrer at tung snø gir skjev belastning på takkonstruksjonen.

Det er også en fordel å montere snøfangere på oversiden av takvinduer og andre gjennomføringer som kan ta skade dersom det forekommer større snømengder. Forsikringsselskapene kan begrense forsikringsdekningen på skader som oppstår på grunn av mangelfull sikring.

Snøfangerne monteres vanligvis nederst på taket. Dersom avstanden fra mønet til nedre kant av taket mer enn 6 meter er det påkrevd å ha flere rader med snøfangere. Dette gjøres for å fordele belastningen på snøfangerne når takflaten er stor.

Agder Tak

Vi leverer komplette snøfangere i forhold til ditt tak og nødvendig sikkerhet.

Våre løsninger skal skape trygghet og trivsel gjennom kvalitet og estetikk. Vi hjelper deg å verne om dine verdier!

Med blikk for håndverk og kvalitet – kontakt oss når du trenger snøfangere

Bestill gratis befaring