Hva kan våre taktekkere hjelpe deg med i Oslo?

Bestill gratis befaring Nå

 

Å tekke tak betyr å feste takbelegg, shingel, takstein, membran og andre produkter slik at taket blir tett og holdbart. Taket må også ha pipebeslag, takrenner og gradrenner, noe som våre blikkenslagere tar seg av. Bestiller du taktekker fra oss, vil et av våre takteam ta seg av alt slik at du får et flott og tett tak.

Solide produkter og profesjonell montering gir deg et tett tak og holder boligen trygg. Vi bruker kvalitetsprodusenter og dedikerte håndverkere på det vi leverer.

Et klima som krever kvalitet

Det nordiske klimaet utsetter takene våre for store påkjenninger. Oslo ligger ganske skjermet til med tanke på vindforhold. I vinterhalvåret er det ofte vindstille, noe som skaper en opphopning av luftforurensing. Dette kombinert med en nedbørsmengde på ca. 760 mm i året utsetter Oslo-takene for en del slitasje.

Våre taktekkere i Oslo hjelper deg å holde huset tørt, trygt og pent. Du bør med jevne mellomrom sjekke om taket ditt er i orden eller har fått skader.

Sjekk taket med et blikk

Trenger du egentlig å skifte taket? Ulike typer tekking har ulik forventet levetid. Det sies at et tak har levetid på 30 år, men mange tak varer mye lenger enn dette.

Blir det hengende istapper fra taket kan dette være et tegn på at taket er dårlig isolert eller ikke tilstrekkelig luftet. Dersom det kommer fukt inn i huset bør du kontakte oss for å fikse problemet.

Vil du sjekke taket selv, bør du følge disse rådene:

  1. Først må du skaffe deg god oversikt over yttersiden av taket for å se etter knekk i takstein, sprekker og sår i belegg eller andre skader. Fjern mose og gammelt løv med en kraftig kost eller en hageslange.
  2. Sjekk at takrenner og nedløp er åpne og frie for rust.
  3. Se på beslaget rundt pipen, lufterør, takvinduer og andre gjennomføringer. Ser du sprekker, eller utettheter må dette sjekkes nærmere.
  4. Sjekk at luftespaltene ved takfot og møne er åpne og ikke tildekket av mose eller løv.
  5. Snøfangere, takstiger og feleplatåer må du sjekke at ikke har løsnet eller er ute av stilling. Dette er viktige sikkerhetsanordninger.
  6. Lett på noen takstein og sjekk undertaket for fukt, råte og mugg i lekter og rupanel. Finner du noe av dette bør det utbedres så fort som mulig. Problemer som dette vokser seg gradvis større, dersom det ikke gjøres noe med dem.
  7. Sjekk taksperrene fra innsiden for merker av fukt. Ser eller kjenner du fukt må tiltak gjøres for å tette taket.

VIKTIG. Vær forsiktig og ikke sett deg selv eller andre i unødig fare. Opphold på taket bør kun gjøres av folk som har kunnskap om sikkerhet rundt dette.

Med et takteam på taket

Agder Tak tilbyr noe mer. Våre komplette løsninger for tak og fasade er spesialtilpassede etter ditt behov.

Våre håndverkere er ute i feltet og vi er hele tiden tilgjengelige på nett. Slik kan vi levere på en kostnadseffektiv måte. Alt vi leverer er kvalitetsprodukter fra anerkjente produsenter beregnet for proffer, til konkurransedyktige priser.

Med blikk for kvalitet og detaljer – kontakt oss for en taktekker i Oslo