Blikkenslager i Kristiansand

Blikkenslager fra Sørlandets største taktekker. Gratis og uforpliktende befaring.

Blikkenslageren holder tett

En blikkenslager er en håndverker som jobber med tynnplater og tynnplateprodukter i forskjellige typer metall. Noe av det viktigste denne håndverkeren gjør er å montere bygningselementene som skal holde huset tett.

Man kan kort sagt si at blikkenslageren monterer mer eller mindre alt av metall som skal på en bygning, først og fremst på tak eller fasade.

Blikkenslager på taket

En blikkenslager gjør ikke bare metallarbeid, men kan også for eksempel tekke tak med takstein eller singelpapp. På taket må det også gjøres inntekking av piper, takhatter og karnapper. Dette er steder som typisk er utsatt for fuktinntrengning og beslagene monteres for å holde fukten ute.

Vanligvis blir blikkenslagerarbeidet ofte ganske synlig ettersom mye av det er utenpåliggende beslag. Derfor er det viktig å bruke erfarne håndverkere som sørger for at resultatet blir pent, i tillegg til tett og funksjonelt.

Har du metallplater på taket er det også blikkenslageren som legger disse med en teknikk som kalles båndtekking. Da blir plateskjøtene falset sammen slik at de blir 100% vanntette.

Vi har eget blikkenslager verksted slik at vi kan spesialtilpasse alle deler som skal på taket ditt.

Fasadearbeid fra blikkenslageren

Fasader kan kles med alle typer metaller som stål, aluminium, sink, kobber og rustfritt stål. I disse tilfellene er det gjerne blikkenslageren som gjør hele jobben.

Når fasaden kles med andre materialer som trepanel, glass ellers stein vil det også være behov for en rekke ulike beslag som blikkenslageren må ta seg av.

Din blikkenslager i Kristiansand

Agder tak utfører de fleste typer blikkenslagerarbeid på Sørlandet. Vi er regionens største taklegger og har tekket flere hundre tak de siste årene gjennom avdelingene våre i Kristiansand, Vennesla, Arendal og Rogaland.

Noe av det vi kan hjelpe med:

  • Måltaking på stedet
  • Skreddersydde beslag
  • Produksjon på eget verksted
  • Produksjon og montasje av beslag til tak og fasade på byggeplass.
  • Pipebeslag og luftehatter
  • Vindusbeslag
  • Alle typer takrenner, med veggbeslag
  • Vindski og gesimsbeslag
  • Servicearbeid på tak/fasader.
  • Båndtekking

Kontakt oss på 905 53 061 eller jimroger@agdertak.no når du trenger en blikkenslager i Kristiansand

Taktekker